Aktuelt

Kirkevaskdugnad i St Paul kirke

Torsdag 3. desember ble St. Paul kirke grundig vasket etter en lang periode med bygningsarbeid. En entusiastisk vaskegjeng kunne glede seg over synlige resultater og som alltid når menigheten gjør noe sammen – utmerket, effektivt og hyggelig samarbeid. Stor takk…
Read more

«Jeg var fremmed og dere tok imot meg» (Matt 25:35)

Det er nå opprettet to store akuttmottak for asylsøkere i Bergensområdet, et på Ågotnes og ett på Landås. Hvis noen ønsker å bidra til å hjelpe flyktningene, kan dere ta kontakt med asylmottakene direkte. De trenger besøksvenner, språkopplæring, aktivitet for…
Read more

St.Nikolas kommer til Førde

Katolikker i Førde inviterer til en Førjulsfest i Førde Bedehus søndag, 06.12.2015 kl. 12:00 (rett etter Høymessen som begynner kl. 11:00 . St.Nikolas kommer med gaver til de minste barna; det blir juletre, julesanger, julekrybbekonkurranse og masse julemat! Alle er hjertelig…
Read more

Menighetsbladet er nå sendt ut.

Dersom du ikke har fått det kan du ta kontakt med redaktør Hege Askvik på epost menighetsbladstpaul@gmail.com eller mobil 41100566. For å rette feil i adresselistene er det fint å få med navn, adresse og helst fødselsdato.

Avskjed med diakon Gunnar Wicklund-Hansen

Det var på Alle Helgens Dag – den 1. november – at Gunnar ble kalt bort fra dette jordiske liv. Det er en fin dag å dø på. Han, som fra dåpen tilhørte De Helliges Samfunn i Den stridende Kirke,…
Read more

Diakon Gunnar Wicklund-Hansen R.I.P.

Diakon Gunnar Wicklund-Hansen som har gjort tjeneste i vår menighet siden 1991, døde den 1.11. Han bisettes fra St. Paul kirke, mandag den 9.11. kl. 11.00.

Gunnar Wicklund-Hansen (81) R.I.P.

Kjære brødre og søstre, Jeg meddeler dere det triste budskap at diakon Gunnar Wicklund-Hansen døde søndag 1. november 2015, på høytiden for alle helgen. Wicklund-Hansen var Oslo katolske bispedømmes første permanente diakon. Han ble født den 7. desember 1933 i Harstad, og…
Read more

“Orgel med kirke”

En begeistret organist demonstrerer St. Pauls nye store orgel som det ikke finnes maken til i Norge. Se video.  

På Møllendal kirkegård

La oss vise vår barmhjertighet overfor de avdøde som Gud ønsker å føre til himmelen gjennom Kirkens bønn.

Konsert i Johanneskirken

På grunn av forsinkelser og usikkerhet om det er mulig å bli ferdig med Casavantorgelet i St.Paul kirke,  er det bestemt at konserten med den franske mesterorganisten Olivier Latry flyttes til JOHANNESKIRKEN  Denne vil finne sted lørdag 31.okt kl 19.30…
Read more

Kirken er for liten

Det er trangt i kirken, særlig ved den polske messe på søndag kl.15.00 . Dette bildet står i Bergen Tidende i dag.

Solidaritet med flyktningene

Vis solidaritet med flyktningene – bli med på markering på Festplassen. Lørdag 12.september  kl.15.00      

Hyrdebrev fra de nordiske biskoper

«Jeg var fremmed og hjemløs … og dere gav meg husly» . Den nordiske bispekonferanse offentliggjorde den 9. september et hyrdebrev  om den nåværende flyktningesituasjon.