Aktuelt

Ferming/konfirmasjon

Lørdag 20. mai kl 11.00 og søndag 21.mai kl 14.00 skal  98 ungdommer i vår menighet meddeles fermingens sakrament i Johanneskirken. Det er biskop Eidsvig som skal meddele sakramentet. I Den katolske kirke er fermingen (konfirmasjonen) et av de tre initiasjonssakramentene,…
Read more

Flores de Mayo

En stor gruppe samlet seg for å feire Flores de Mayo i St. Paul kirke i år. Først var det prosesjon med rosenkransbønn og sang fra kirken og bort til Lille Lungegårdsvann og tilbake igjen. Prosesjonen ble avsluttet med mer…
Read more

I Fátima og i Bergen

Lørdag feiret Pave Frans messe i Fatima og helgenkåret Jacinta og Francisco Marto. Til stede var 500.000 pilegrimer fra hele verden. I sin preken sa pave Frans bl.a. at den hellige Francisco og den hellige Jacinta kan veilede oss. Gud…
Read more

Kardinal François-Xavier Nguyên van Thuân – venerabilis

François-Xavier Nguyên van Thuân  ble erklært ærverdig (Venerabilis), dette er et viktig steg i saligkåringsprosessen som ble åpnet i 2007. Nguyên van Thuân (1928-2002), var biskop av Nha Trang og ble utnevnt koadjutor-erkebiskop av Saigon i april 1975, en uke…
Read more

1. hellige kommunion 2017

Over 130  barn gikk for første gang til skriftemål og fikk 1. hellige kommunion denne helgen. 91 gikk til katekese på norsk, 28 på polsk (I tillegg gikk 33 polske barn også til undervisning i St. Paul men valgte å ta imot…
Read more

Fredagskonsert 5. mai

Velkommen til konsert med to studenter som senere i vår skal ha sin mastereksamen i orgelspill Musikk av: Franck, Pärt og Bach

Sr. Mary 80 år

Det var en stor dag på Marias Minde denne søndagen. Seks barn fra Den Gode Hyrdes katekese mottok sin Første Kommunion i en høytidelig messe med biskop Bernt Eidsvig som hovedcelebrant. Prekenen denne søndagen var viet disse barna, samt sr….
Read more

Sr. Mary fyller 80 år !

Sr. Mary Doyle S.F.X., generalforstanderinne for St. Franciskus Xaverius Kongregasjon, fyller 80 år i dag, den 21.april. Bursdagen feires på Marias Minde med messe søndag 23.april kl 16.00 og påfølgende kirkekaffe. Biskop Bernt Eidsvig blir hovedselebranten. Vi gratulerer med dagen  – Happy Birthday…
Read more

Hallelujakoret!

Hallelujakoret fra Händels MESSIAS skal synges i høymessen søndag 23. april. Alle som har lyst til å være med inviteres i felles åpen øvelse sammen med St. Paulkoret onsdag 19. april kl 20.00 – 21.00 (Bilde fra Hallelujakoret i messen…
Read more

Påskenatt

Fryd deg – du himlenes engleskare! Juble av glede, Guds mysterier! La frelsens basun kunngjøre den store konges seier! Må også jorden – lysende i den evige konges klarhet, glede seg i sin nye strålekrans, og vite at mørket som…
Read more

Velsignelse av påskematen

Nesten 2500 polakker og andre troende besøkte St.Paul kirke lørdag formiddag for velsignelse av påskematen. Dette er en gammel tradisjon knyttet til fastetiden som starter på Askeonsdag og avsluttes påskemorgen. På lørdag tar familiene med seg en kurv med mat (vanligvis egg,…
Read more

Langfredag

Langfredag var Jesu lengste dag, da han led døden på korset. Den høytidelige liturgien til minne om Kristi lidelse og død  deles i fire deler: Lesningene med lidelseshistorien; de høytidelige forbønnene; hyllesten av korset; og kommunionen. Da feires ikke eukaristien. Langfredag…
Read more