Kunngjøringer

Kunngjøringer søndag 5. oktober 2014

Uke 41, dvs. kommende uke, har skolen høstferie, og menighetskontoret vil være ubetjent. Ved behov for akutt hjelp, kan vakt-telefon 5521 5950 ringes. Torsdag 16.10 vil det være høymesse i St Paul kirke kl 19.00. Dette er i anledning 1000-års-jubileet…
Read more

Kunngjøringer: søndag 28. september 2014

- “Denne søndagen, 28. september, er Caritassøndag. Kollekten går til Caritas’ arbeid i inn- og utland. Overskuddet av kirkekaffen idag går til Caritas Norge. – Ekstrakollekten sist helg for det nye orglet innbrakte kr. 6.510,-. Hjertelig takk til alle givere….
Read more

Kunngjøringer: søndag 21. september 2014

-Det er Katolsk Forum tirsdag 30. september. Denne gangen på St Paul gymnas. Tema: “Hva er en katolsk skole? St. Paul grunnskole og gymnas i Bergen” v/Ronny Michelsen, rektor ved St. Paul skole , og Petter Gjessing, Undervisningsinspektør/rektors stedfortreder ved…
Read more

Kunngjøringer: søndag 7. september 2014

- Mandag den 8. september blir det tilbedelse og bønn for familien i St. Paul kirke foran Alterets Aller Helligste Sakrament. Det begynner etter 11-messen og avsluttes før den tamilske messen, ca kl. 18.00. -Tirsdag den 9.september kl 19.45 er…
Read more