Økomuenisk gudstjeneste – bønneuken for kristen enhet

26Jan2017
Marias Minde

Fra 19.30