Peregrinatio er begynt

DSC_5984Bildet av den Barmhjertige Jesus og relikvier av den hellige Faustina og den hellige Johannes Paul II er kommet til St. Paul menighet. Mange troende samlet seg på Muséplassen på lørdag for å motta Bildet og deretter gikk man i prosesjon til kirken der man feiret messe som ble selebrert av til sammen 11 prester med biskop Leszkiewicz fra Tarnów som hovedselebrant. I sin preken sa biskopen bl.a.

«Søstre og Brødre: Det er godt å være sammen her i dag. Gud regner med oss og gir oss sin velsignelse. Måtte hver og en av oss slutte seg til dette gledesrop som går ut til verden og frembærer Kristi Evangelium om den barmhjertige Gud som valgte å være sammen med sitt folk og å lede det folket på livets stier. Så mye er avhengig av oss selv og vårt engasjement. Måtte vår tro, som vi vitner om i dag foran dette bildet av den Barmhjertige Jesus og vår bønn «Jesus jeg stoler på deg», være det glade budskap for verden, budskapet som gir håp om et vakkert liv, og et liv som er i den gode Faders hender og som Han velsigner.»

Etter messen ble St. Paul menighet innviet til Den Barmhjertige Jesus. Andakter på forskjellige språk fortsatte frem til midnatt.

DSC_5929

DSC_5950

DSC_6040

DSC_6019

P9240360

DSC_6134

DSC_6141

DSC_6291

DSC_6121