Kyndelsmesse 2.februar

1359731781Velkommen til Kyndelsmesse torsdag den 2. februar kl 19.00. Kirken feirer Festen for Herrens fremstilling i Templet.

Kyndelsmesse tilhører de vakreste og mest elskede festene i kirkeåret. Man kan se den som en feiring av at Kristus tok tempelet i besittelse og som Jerusalems «forlovelse» med Messias kongen. Det daglige Nunc dimittis blir her til en årlig feiring av Simeons lovsang. Folkefromheten ser i renselsesritusen Jomfru Marias ydmykhet, og derfor har 2. februar lenge blitt betraktet som en fest for dem som utfører en ydmyk tjeneste. les mer på katolsk.no

Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Messen innledes med at vi velsigner lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og holder lysprosesjon.