KUNNGJØRINGER SØN. 26. FEBRUAR 2017

tn_IMG_2813 (2)- Fastetiden begynner den 1. mars. Det blir askeonsdagsmesser på filippinsk kl. 16.30, på polsk kl. 18.00 og på norsk kl. 19.

 

– Det blir korsvei hver fredag i fasten kl. 18.30 unntatt de ganger det er messe på polsk, da vil korsveien følge etter messen, ca. kl. 19.30.

 

– Det blir fasteretrett i St. Paul menighet ved sogneprest i St. Olav Domkirke, P. Pål Bratbak, 10. -12. mars. Alle er hjertelig velkommen på hele, eller deler av retretten.

Det vil ikke være noen barnemesse søndag 5.3. pga vinterferien.

– Nytt ekteskapskurs begynner mandag den

  1. mars kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul Skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Neste kurs i Bergen blir oktober/november 2017. Se plakat.

 

-Fr. Johan vil arrangere en pilgrimstur til Israel og Jordan 19.-28.mai 2017. Det er mulig å være på deler av turen også. Det vil være engelsk guide. Interesserte kan melde seg til menighetskontoret.

 

– På fredag kl. 17.00. vil det som vanlig være konsert i St. Paul kirke ved organist Bjørn Lien og Bergen Mannskor.

 

———————————————————————————————-

 (I høymessen:)- Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.