KUNNGJØRINGER SØNDAG 5. MARS 2017

tn_IMG_2813 (2)- Nytt ekteskapskurs begynner mandag den 6. mars kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul Skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Neste kurs i Bergen blir oktober/november 2017. Se plakat.

-Fr. Johan vil arrangere en pilgrimstur til Israel og Jordan 19.-28.mai 2017. Det er mulig å være på deler av turen også. Det vil være engelsk guide. Interesserte kan melde seg til menighetskontoret.

– I fredagskonserten den 10. mars, blir det mulig å høre deler av Pergolesis «Stabat Mater» fremført av Johanne Lein og Roystan James. Leo Pichler fra Orgelklubben Ferdinand vil spille orgel. Det begynner kl. 17 i St. Paul kirke.

-Det blir fasteretrett i St. Paul menighet ved sogneprest i St. Olav Domkirke, P. Pål Bratbak, 10. -12. mars. Se plakat på oppslagstavlene.

– I fastetiden blir det mulighet for skriftemål i St. Paul kirke på søndager før høymessen, kl. 10.45-11.15 og før engelsk messe, kl. 17.45-18.15.

————————————————————– (I høymessen)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.