KUNNGJØRINGER SØN 26. MARS 2017

 

tn_IMG_2813 (2)-Fader Godwin Adahada kommer til menigheten hver 4. helg i måneden for å betjene engelsktalende afrikanere. Det blir en sammenkomst søndag kl. 16.30 i Birgittakjelleren (før engelsk messe).

– I fastetiden blir det mulighet for skriftemål i St. Paul kirke på søndager før høymessen, kl. 10.45-11.15 og før engelsk messe, kl. 17.45-18.15.

– På fredagens konsert kl. 17 vil domorganist Sigurd Melvær Øgaard spille og Follesø mannskor synge.

– St. Paulkoret vil ha konsert kl. 16 på lørdag 1. april. Det blir musikk for kor, slagverk, harpe, orgel og solister med verk fra Bernstein og Faure.

– Etter konserten lørdag 1. april blir det tilbedelse og rosenkrans for fred i verden før messen kl. 18.00
————————————————————-

(I høymessen:) Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.