KUNNGJØRINGER SØNDAG 2. APRIL 2017

tn_IMG_2813 (2)
– I fastetiden blir det mulighet for skriftemål i St. Paul kirke på søndager før høymessen, kl. 10.45-11.15 og før engelsk messe, kl. 17.45-18.15.

– Det blir fredagskonsert kl. 17 som vanlig. Det blir framføring av et betydlige orgelverk fra det forrige århundre: Korsveien av Marcel Dupre.

-Fredag 7.april arrangerer St. Paul menighet “ekstrem korsvei”, som går 34 km gjennom natten, alene og i stillhet. Alle deltakere får kart og meditasjonstekst til de 14 stasjonene i Korsveien. Vi begynner med messe kl.19.00. Kontaktpersoner er pater Tao og de polske prestene. Påmelding gjøres på e-mail; nguyen.q.tao@gmail.com

-Den polske gruppen vil selge palmer utenfor inngangen før høymessen på palmesøndag. Inntekten går til Caritas.

————————————————————– (I høymessen)
– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.