KUNNGJØRINGER SØNDAG 7. MAI 2017

tn_IMG_2813 (2)
– Etter familiemessen i dag kl. 13 blir det innskriving til førstekommunion i auditoriet på St. Paul skole.

-I anledning 100-års dagen for åpenbaringen i Fatima blir det filippinsk messe på engelsk lørdag den 13. mai kl. 18. I forkant av messen blir det Flores de Mayo prosesjon kl. 15.

– St. Olav kirkeblad vil gå over til å bli et gratis abonnementsblad. Det innebærer at de som er interessert i å motta bladet i posten må gjøre noe aktivt. Fremgangsmåte står i siste kirkeblad, på menighetens hjemmeside og plakat på oppslagstavlene.
(I høymessen)
Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.