KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. MAI 2017

Kosciol
– Det blir messe kl. 09 og kl. 19 på nasjonaldagen.

-Lørdag 20. mai blir det lovsang og tilbedelse kl. 19. Det er Moder Teresa søstrene og studenter fra menigheten som har ansvar for kvelden og alle er velkomne til å delta.

-Norges unge katolikker inviterer alle mellom 8-14 år til Vestlandsleir. En unik anledning til å skape vennskap med andre katolikker. Leiren er fra 24.juni til 1.juli. Påmelding skjer via nuk.no og fristen er 24.mai. For mer informasjon se flyers bak i kirken eller kontakt menighetens barn- og ungdomsarbeider, Marta Krakus.

– St. Olav kirkeblad vil gå over til å bli et gratis abonnementsblad. Det innebærer at de som er interessert i å motta bladet i posten må gjøre noe aktivt. Fremgangsmåte står i siste kirkeblad, på menighetens hjemmeside og plakat på oppslagstavlene.
(I høymessen) Det er kirkekaffe i krypten etter høymessen kl. 11. Alle er hjertelig velkommen.