Ferming/konfirmasjon

image_previewLørdag 20. mai kl 11.00 og søndag 21.mai kl 14.00 skal  98 ungdommer i vår menighet meddeles fermingens sakrament i Johanneskirken. Det er biskop Eidsvig som skal meddele sakramentet.

I Den katolske kirke er fermingen (konfirmasjonen) et av de tre initiasjonssakramentene, altså sakramenter som gjør oss til del av Kirkens fulle fellesskap.

Konfirmasjon betyr «bekreftelse» eller «styrkelse». Guds bekrefter det han gjorde i dåpen, han styrker den døpte, som også sier ja til Gud (ved fornyelsen av trosløftet). Derfor brukes også ordet «ferming». Det som skjer i fermingens sakrament, er en spesiell utgydelse av Den Hellige Ånd, slik den ble apostlene til del pinsedag.

(fra St.Olav domkirkemenighets webside)

 .