KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. MAI 2017

Kosciol- Torsdag den 25. mai er Kristi Himmelfartsdag. Det er søndagsmesseordning.

-Den vietnamesiske gruppen inviterer alle til Mariaprosesjon på Marias Minde lørdag den 27. mai kl. 12. Det blir påfølgende messe.

-Norges unge katolikker inviterer alle mellom 8-14 år til Vestlandsleir. En unik anledning til å skape vennskap med andre katolikker. Leiren er fra 24.juni til 1.juli. Påmelding skjer via nuk.no og fristen er 24.mai. For mer informasjon se flyers bak i kirken eller kontakt menighetens barn- og ungdomsarbeider, Marta Krakus.

– St. Olav kirkeblad vil gå over til å bli et gratis abonnementsblad. Det innebærer at de som er interessert i å motta bladet i posten må gjøre noe aktivt. Fremgangsmåte står i siste kirkeblad, på menighetens hjemmeside og plakat på oppslagstavlene.

(I høymessen)
Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.