KUNNGJØRINGER SØNDAG 4. JUNI 2017

tn_IMG_2813 (2)

– Det er fremdeles to ledige plasser på menighetens pilegrimsreise til Avila og Fatima, 13. til 19. oktober. Påmelding til menighetskontoret innen 10. juni.

 

– På oppfordring fra Caritas Norge, tas det opp ekstrakollekt ved utgangen etter messene denne helgen for å hjelpe flomofre på Sri Lanka og krigsflyktninger på Filippinene.

 

– 2. Pinsedag, mandag den 5. juni, skal det som vanlig være økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten på Bergenhus festning kl. 12.00. Vi oppfordrer alle til å delta. Det er norsk messe i St. Paul kirke kl. 11, så det skulle være mulig å komme ut til Kristkirketomten i tide.

 

– Det blir sommerkonsert med bidrag fra St. Paul barne- og aspirantkor samt Orgelklubben Ferdinand og St. Paulkoret på lørdag 10.6. kl. 16.00.

 

– Neste søndag 11. juni er det konfirmantinnskrivning for nye konfirmanter, født 2004. Det blir informasjonsmøte og påmelding i skolens auditorium like etter høymessen.

 

– Vi minner allerede nå om Kristi Legemsfest, som feires søndag den 18. juni. Det blir norsk høymesse i Johanneskirken og polsk høymesse i St. Paul kirke kl. 14.00 med prosesjon med altere på Museumsplassen, John Lunds Plass, ved Lille Lungegårdsvann og Festplassen. Ta dere tid til å være med på denne markeringen av vår tro.

 

————————————————————-

(I høymessen)

Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.