KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. JUNI 2017

 

Kosciol

– Lørdag 8. juli feirer vi Seljumannamesse, festen for Vestlandets skytshelgen Sta. Sunniva og hennes ledsagere. I den anledning arrangerer Vår Frue Menighet i Ålesund en pilegrimsreise til Selja fredag den 7. juli, ledet av sogneprest O. M. Stamnestrø. Troende fra andre menigheter er hjertelig invitert til å slutte seg til dem. 11.30 går det båt fra Selje til Selja. Kl. 11.45 er det prosesjon fra Bø til klosterruinene hvor det feires en høymesse. Deretter er det et par timer til rådighet før det går båt fra klosterruinene inn til fastlandet kl. 15.30. Påmelding innen torsdag 29. juni til alesund@katolsk.no (med tanke på plass i båten).

-I ferietiden, juli og august, blir det en del innskrenkninger i messene i St. Paul kirke. Andakter og tilbedelser faller bort. Messene søndag kl. 13 på forskjellige språk faller bort i juli og august. Unntak må kunngjøres innenfor de nasjonale gruppene. På ukedagene fortsetter messene kl. 19 som vanlig men det blir ingen tilbedelse eller rosenkrans. Lørdag er messen som vanlig kl. 18, enten på latin eller på norsk. De polske messene fortsetter som vanlig.På Marias Minde fortsetter messene som vanlig.

I juli måned blir det ingen kirkekaffe etter 11-messen.

——————————————————————-

(I høymessen)

-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.