KUNNGJØRINGER SØNDAG 13. AUGUST 2017

tn_IMG_2813 (2)- Caritas Bergen har nå opprettet en 20% prosjektstilling for arbeid mot au-pairer og vertsfamilier på Vestlandet. De vil gi veiledning, råd og assistanse til både au pairer og vertsfamilier. Ta gjerne kontakt. Deres besøksadresse er Sigurds gate 8, Bergen.

– Fredag 18.august og lørdag 19.august starter førstekommunionskatekesen for barn født i 2009. Den gode hyrde-katekese for barn i 3-12 års alder starter også da. Det er lagt ut foldere om denne katekesen bak i kirken.

– Ungdommer født i 2004 som vil delta på fermingsundervisningen og ikke har meldt seg på må gjøre det snarest.

– Det blir orgelkonserter i St. Paul kirke lørdag 19. og 26. august kl.11. Dette er en del av en konsertserie i Domkirken, Mariakirken, Johanneskirken og St. Paul kirke. Se plakat på oppslagstavlen for mer informasjon.

– Vi tar nå i bruk VIPPS som betalingsmåte i kirken. Se informasjon bak i kirken og i benkeradene.

——————————————————————

– (i høymessen)

Kirkekaffen begynner opp igjen idag etter sommerferien. Alle er hjertelig velkommen til krypten etter messen.