Katolsk Forum tirsdag 26. september

Anne SamuelsenKatolsk Forum inviterer til høstens første foredrag, tirsdag 26. september:

Avila-Fatima: En pilegrimsreise i Karmels tegn?
Blikk på visjoner og åpenbaringer sett fra et karmelittisk perspektiv

v/ legkarmelitt Anne Samuelsen

Møtet finner sted på St. Paul skole, Christies gt. 16, i skolens personalrom i 2 etg., kl. 19.45.

Alle er hjertelig velkomme!