KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. SEPTEMBER 2017

Kosciol

– I anledning 100-årsdagen for Mariaåpenbaringene i Fatima inviterer Moder Teresa-søstrene de troende til å motta pilgrimstatuen av Vår Frue av Fatima for en periode på 2 uker. Ta gjerne kontakt med søstrene.

 

-Vi minner om Katolsk Forum den 26. september: Foredrag ved legkarmelitt Anne Samuelsen:  Avila- Fatima: En pilegrimsreise i Karmels tegn? – Blikk på visjoner og åpenbaringer sett fra et karmelittisk perspektiv. Alle er hjertelig velkommen på personalrommet på St Paul skole kl. 19.45. Inngangspenger kr 30,-

 

– Bergens Unge Katolikker arrangerer Ungdomsleir 29. september-1.oktober på Voss, åpen for elever i ungdomsskole og videregående. Påmelding via facebook eller BUK- leder Elisiv Solberg.

 

– Studentgruppen Fides drar til Avila 13.-16. oktober, studenter som er interessert i å bli med kan kontakte gruppeleder Marta Krakus.

 

– Nytt ekteskapskurs i høst går fra 30. oktober kl. 18.30 til 21.00 og fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på ekteskapskurset. Påmelding til menighetskontoret.

 

 

– Vi har nå tatt i bruk VIPPS som betalingsmåte i kirken. Se informasjon bak i kirken og i benkeradene.

 

-I dag vil kollekten gå uavkortet til Caritas.

————————————————————-

(I høymessen) – Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.