Novenebønn til den Hellige Thérèse av Jesusbarnet og Det Hellige Ansikt – februar

Therese med foreldre

Bes over ni måneder frem til relikvievalfarten

Kjære lille Thérèse, Jesu lille blomst;
med glede og takknemlighet ser jeg frem til at du,
sammen med dine helligkårede foreldre, skal besøke vårt land og hele Norden.
Jeg ber deg om å forberede meg på ditt besøk,
slik at jeg kan ta imot all den nåde Gud vil skjenke meg gjennom det.
Jeg ber deg om å be for Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island, og for våre katolske Stift her.

Lille Thérèse, strø dine roseblader av nåde over våre familier – slik at de stadig mer ligner din familie.
Be særlig for våre prester og om kall til det gudviede liv.
Be for Karmel i Norge og i de nordiske landene.
Be for alle barn; for de eldre, for de ensomme og lidende.

Kjære lille Thérèse, du som ville tilbringe din himmel med å gjøre godt på jorden,
ta også imot denne min særskilte intensjon som jeg tillitsfulllt legger i dine hender (nevn din intensjon her).

Kjære lille Thérèse, jeg vil bli en helgen; lær meg som du å elske Jesus med et rent og udelt hjerte
og at jeg i tillit, gjennom Jomfru Marias hender, overgir mitt liv til Guds Barmhjertige Kjærlighet.
Led meg på din lille vei, slik at jeg raskt kan nå frem til den fullkomne kjærlighet.
Amen.

FEBRUAR

Tålmodighet og overbærenhet

Lille Thérèse skriver at den ”fullkomne kjærlighet består i å bære over med andres feil og ikke på noen måte la seg forbause over deres svakheter” (En sjels historie s.224) og at hun selv ikke ville kunne elske fullkomment ”om du selv ikke elsket dem, min Jesus, i meg (ibid s. 224). Denne fullkomne kjærlighet viste hun rent praktisk mot sine søstre i klosteret, som når hun hjalp søster St. Pierre og når hun hadde overbærenhet med den søsteren som skapte den ubehagelige lyden under bønnen. Kanskje hennes tålmodighet ble aller mest prøvet da hun lå på sykeleiet. En gang hun ikke hadde klart å være tålmodig, skrev hun med en viss ironi til sr. Agnes: ”Åh ja! I kveld har jeg virkelig vist deg hvilke dyder jeg har og hvilke skatter av tålmodighet!” Men hun er lykkelig over at Jesus nå kan være tålmodig med henne. Hun møter sin egen mangel på tålmodighet med tålmodighet.

Bønneintensjoner

Uke 5: At vi i vår familier og fellesskap ut av kjærlighet har overbærenhet med hverandres ulikheter, svakheter og mangler.

Uke 6: At vi stoler helt og fullt på Jesu egen kraft og ber om den når vår tålmodighet settes på prøve.

Uke 7: At alle som lider på kropp eller sjel får tålmodighet og kraft til å bære dagens byrder.

Uke 8: At vi er tålmodige med oss selv og vender om når vi har falt.