Sylfest Lomheim til Katolsk Forum

Sylfest Lomheim-1 (Foto UiA)Til Katolsk Forum tirsdag 20. februar kommer den kjente språkprofessor v/universitetet i Agder og tidligere direktør i språkrådet Sylfest Lomheim. Han skal holde foredrag med tema: «Bibelens språk i kvardagsspråket vårt.»

Møtet finner sted i skolens personalrom kl. 19:45. Inngangspenger kr. 30.

Dette blir en flott kveld! Alle er hjertelig velkomne.