KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. FEBRUAR 2018

kirkebilde

Nytt ekteskapskurs begynner 12. februar kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret.

 

– Det er mulig å levere inn palmegrenene fra sist Palmesøndag i sakristiet eller på menighetskontoret frem til tirsdag den 13.2. De vil bli brent og asken brukt til utdelingen av askekorset.

 

Fastetiden begynner den 14.2. Det blir askeonsdagsmesser på filippinsk kl. 17, på polsk kl. 18 og på norsk kl. 19. Det blir korsvei hver fredag i fasten kl. 18.30 unntatt de ganger det er messe på polsk, da vil korsveien følge etter messen, ca. kl. 19.30.

 

-Ungdomsarbeider Marta Krakus inviterer alle unge voksne fra 16 år til en fasteretrett med fransiskanerpater Hallvard Hole. Den arrangeres 16.-18. februar. Mer informasjon på oppslagstavlen.

 

– Tirsdag den 20. februar kl. 19.45 inviterer Katolsk forum til foredrag med den kjente språkprofessoren v/Universitetet i Agder og tidligere direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim. Temaet er: «Bibelens språk i kvardagsspråket vårt». Det finner sted på personalrommet og alle er velkomne.

 

-Det blir fasteretrett på Marias Minde 8.-11. mars ved p. Rory Mulligan. Tema: «Maria som forbilde for oss disipler». Påmelding før 1. mars til bergen@katolsk.no eller menighetskontoret. Se oppslagstavlen bak i kirken.

 

– Til høsten åpner St Johannes katolske bibelskole på Marias Minde i Sandviken. Skolen tilbyr studier i katolsk tro og praksis, og mulighet for grunnutdannelse i barne- og ungdomskatekese, eller økonomi og menighetsadministrasjon. For mer informasjon, kontakt prosjektleder Peder Solberg.

—————————————————————

(I høymessen)

Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Det er servering av fastelavnsboller og inntekten går til Caritas Bergen. Alle er hjertelig velkommen.