Har dere rom for et barn som trenger det?

Bål bilde familie

Illustrasjonsfoto Tor Theodorsen

I samarbeid med St. Paul menighet vil Fosterhjemstjenesten i Bergen holde et informasjonsmøte for voksne som kan være interessert i å høre mer om hva det vil si å være et fosterhjem, et familiehjem eller et beredskapshjem. Møtet finner sted torsdag 15.mars klokken 18.30–20.30 på personalrommet på St. Paul grunnskole. Du binder deg ikke til noe ved å delta på informasjonsmøtet. Påmelding på menighetskontoret eller elektronisk link:

https://bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Bergen/Oversikt_over_alle_kurs_informasjonsmoter_og_arrangementer_i_Bergen/Testside/Bergen___Informasjonsmote_15_mars_2018_i_St_Paul/