KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. FEBRUAR 2018

Kosciol

-Det blir fasteretrett på Marias Minde 8.-11. mars ved p. Rory Mulligan. Tema: «Maria som forbilde for oss disipler». Påmelding før 1. mars til menighetskontoret. Se oppslag for mer informasjon.

 

– I forbindelse med fasteretretten og på oppfordring fra Pave Frans i hans fastebudskap, vil vi 9. og 10. mars holde en 24 timers vake for Herren med sakramentstilbedelse og mulighet til skriftemål. Det skjer på Marias Minde og begynner med messe den 9.3. kl. 9, med påfølgende sakramentsutstilling og tilbedelse. Kirken på Marias Minde vil være åpen hele dagen og også tilgjengelig om natten. Se program på oppslagstavlen.

 

-I samarbeid med St. Paul menighet vil Fosterhjemstjenesten i Bergen holde et informasjonsmøte for voksne som kan være interessert i å høre mer om hva det vil si å være et fosterhjem, et familiehjem eller et beredskapshjem. Møtet finner sted torsdag 15.mars klokken 18.30–20.30 på personalrommet på St. Paul grunnskole. Du binder deg ikke til noe ved å delta på informasjonsmøtet. Påmelding på menighetskontoret.

 

– Til høsten åpner St Johannes katolske bibelskole på Marias Minde i Sandviken. Skolen tilbyr studier i katolsk tro og praksis, og mulighet for grunnutdannelse i barne- og ungdomskatekese, eller økonomi og menighetsadministrasjon. For mer informasjon, kontakt prosjektleder Peder Solberg.

 

-Fastebøsser til Caritas sin fasteaksjon er lagt ut bak i kirken.

——————————————————————-

 (I høymessen) -Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.