KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. MARS 2018

Kosciol

-I samarbeid med St. Paul menighet vil Fosterhjemstjenesten i Bergen holde et informasjonsmøte for voksne som kan være interessert i å høre mer om hva det vil si å være et fosterhjem, et familiehjem eller et beredskapshjem. Møtet finner sted torsdag 15.mars klokken 18.30–20.30 på personalrommet på St. Paul grunnskole. Du binder deg ikke til noe ved å delta på informasjonsmøtet. Påmelding på menighetskontoret.

 

-Katolsk Forum inviterer til nytt foredrag på tirsdag 20. mars:

“Kunstens språk i Kirken” er tema. Ikonmaler og kunsthistoriker Solrunn Nes forteller om sin utsmykning av koret i vår egen St. Paul kirke og videre om kunsten å male ikoner. Møtet er som vanlig i personalrommet på St. Paul skole kl. 19.45.

 

– Til høsten åpner St Johannes katolske bibelskole på Marias Minde i Sandviken. Skolen tilbyr studier i katolsk tro og praksis, og mulighet for grunnutdannelse i barne- og ungdomskatekese, eller økonomi og menighetsadministrasjon. For mer informasjon, kontakt prosjektleder Peder Solberg.

 

– Vi minner om Ekstrem korsvei, den 23. mars etter kvelds-messen og går over 34 km gjennom natten. Se mer informasjon på oppslagstavlen og på menighetens hjemmeside.

————————————————————-

(I høymessen)

Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i Krypten. Alle er hjertelig velkommen.