OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 11 marca 2018

  •  W dniu 15 mrca o godz 18.30 zapraszamy osoby pełnoletnie na spotkanie informacyjne w St.Paul skole z Fosterhjemtjeneste na temat pieczy zastępczych, instytucjonalnych i rodzinnych. Udział jest niezobowiązujący. Zgłoszenia w biurze parafialnym lub na stronie internetowej.
  • Katolsk Forum zaprasza na kolejne spotkanie we wtorek 20 marca. Temat „Język sztuki ww kościele”. Solrun Nes, historyk sztuki i malarka ikon opowie o ikonach w ołtarzu w naszym kościele, których jest autorką, jak również o sztuce pisanie ikon.Spotkanie jak zwykle w pokoju nauczycielkskim w szkole Św. Pawła o godz 19.45.
  • Od nowego roku szkolnego otwarta zostanie Katolicka Szkoła Biblijna (katolsk bibelskole) przy klasztorze na Marias Minde. Szkoła prowadzić będzie kursy z zakresu religii katolickiej – taka wiary jak i praktyk religijnychm jak również podstawowego wykszta lcenie w zakresie katechezy dla dzieci i mlodzieży, a także ekonomii i administracji parafii. Zaintersowani proszeni są o kontakt z odpowiedzialnym za ten projekt, Pederem Solbergiem adres mailowy bibelskolen@katolsk.no. Więcej informacji na stronie internetowej parafii. Bergen.katolsk.no
  • Przypominamy w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej w piątek 23 marca. Zaczynamy od Mszy Św. wieczornej o god 19.00. Do pokanaia rtrasa 34 km. Więej informacji na tablicy ogłozeń i stronie internetowej parafii.
  • Z tyłu kościoła wyłożozone są  „fastebøsser» skarbonki Caritasu , do których można w domu z dziećmu składać datki w ciągu Wielkego Postu.
  • Po Mszy w o godzi 11 zapraszamy na kawę do Krypty