Ad maiorem Dei gloriam – etter retretten med p. Rory Mulligan S.M.

P. Rory Mulligan S.M

P. Rory Mulligan S.M

“Mennesket er skapt til å lovprise, ære og tjene Gud vår Herre for ved det å frelse sin sjel” (Ignatius av Loyola – innledning til Åndelige Øvelser)

Dette var en annerledes retrett. Ignatiansk i ånden – Ad Maiorem Dei Gloriam (Til Guds større ære) og Et Dei Genetricis Honorem (for å hylle Guds Mor). Temaet for retretten var  “Maria som forbilde for oss disipler”.

Pater Rory tilhører maristene, som deler mye i sin praksis med jesuittene. Deltakere skulle selv gå i retrett – ikke bare lytte til «foredragene». Og egentlig var det ingen foredrag – det var relativt korte «impulser» fra p. Rory som ga deltakerne åndelig mat å tygge på og reflektere over. Disse impulsene var forankret i bibeltekster hvor Maria, Guds mor er i fokus: Simeons lovsang, Magnificat, Lukas 2 vers 18-19, 33 og 51. Vi kunne reflektere over Maria som Herrens tjenerinne, som den omsorgsfulle og bekymrede mor, men også som en tenker – hun som gjemte alt i sitt hjerte – eller kanskje bedre å si i sine tanker, og grunnet på det.

Det var tid til å meditere over Maria som forbilde for oss i dag, og det var anledning til en individuell samtale og veiledning med p. Rory. Daglige «tilbakeblikk på dagen» er å anbefale, der bevissthet her er en bedre oversettelse av conscientiae i examen conscientiae enn samvittighetsransakelse, i forståelsen av Ignatius’ intensjoner.

Det var over 30 deltakere med minst 10 forskjellige morsmål som deltok i retretten i løpet av de 4 dagene (torsdag – søndag). Det var veldig godt å være på Marias Minde, med stillhet og ro, gode muligheter til bønn i Vår Frue kirke hvis kirkerom skaper åndelig atmosfære og med muligheten til spasertur i vakre omgivelser. Det var også kaffe og te, og smakfull lunsj på lørdag.

Hjertelig takk til p. Rory for impulsene og veiledning og takk til sr Mary og alle de andre søstrene på Marias Minde for at de åpnet klosteret for oss!

Mens retretten var var det også 24 timer med tilbedelse i Vår Frue kirke

Samtidig med retretten var det også 24 timer med tilbedelse i Vår Frue kirke fra fredag til lørdag

P. Rory holder preken

P. Rory holder preken søndag

Nattverd

Nattverd

Takk for oss!

Takk til p. Rory for inspirerende dager og til sr. Mary og de andre søstrene for gjestfrihet og god hjelp!