Høyesterett tar opp samvittighetssaken

imageHøyesteretts ankeutvalg skriver på sine nettsider at ankesaken mellom Sauherad kommune og den katolske legen Katarzyna Jachimowicz, skal tas opp til behandling av landets øverste domstol.

Sauherad kommune og Katarzyna Jachimowicz har begge anket Agder lagmannsretts dom fra 24. november 2017.

Avgjørelsen i Høyesterett, som ventes en gang før eller etter sommerferie,  kan ha betydning utenfor denne saken. Les mer.