Menighetsbladet

forsideMenighetsbladet er dessverre blitt litt forsinket pga problemer på trykkeriet.

Bladet inneholder oversikter over det som skjer i påsken både i Bergen og i resten av menighetens messesteder og en god del annet stoff.

De som er nysgjerrige kan likevel få lest det her på nettet mens de venter på papirutgaven. Trykk på bildet av bladet.