Renowacja fasady kościoła i domu parafialnego i inne planowane wydatki.

20180401_153308Informacja od ks. proboszcza w Gazetce Parafialnej na temat: Pełny tekst po norwesku w najnowszym Menighetsblad 1/2018,

Do obowiązków proboszcza oprócz zadań duszpasterskich należy także zarządzanie parafią, dbanie o mienie kościoła i finanse. Stąd poniższa informacja i prośba do parafian o wsparcie projektów.

A. Remont Domu parafialnego przy Nygaardsgt 3 i fasady kościoła (rozpoczęcie jak tylko pogoda na to pozwoli). Uzasadnienie:

  1. Konieczna jest wymiana drewnianych ram okiennych i okapów nad oknami. Drewnane ramy okienne na 4 piętrze są zgniłe w takim stoniu, że można w nie włożyć palec na wylot.
  2. Okapy nad oknami są uszkodzone tak, że woda przedostaje się do środka ścian i powoduje gnicie drewnianych ram okiennych.
  3. Huragan noworoczny przed paru laty zerwał metalowe wzmocnienia na dachu po północnej stronie budynku wskutek czego woda deszczowa wsiąka w ścianę.
  4. Kontrola budynku wykazała również inne szkody i braki na dachu spowodowane ubytkiem lub uszkodzeniem w dachówce oraz prowizorycznymi reparacjami, które nie są dość szczelne. Konieczne jest uszczenienie i wymiana zepsutych elementów.
  5. Farba użyta w przeszłosci do malowania budynku, tak wewntrz jak i na zewnątrz jest niewłaściwa – ściana nie oddycha. Wobec tego trzeba zedrzeć starą farbe i pomalować na nowo.

Skoro już założone zostanie rusztowanie wokół domu parafialnego uzasaadnione jest poszerzenie remontu także na fasadę kościoła. Kiedy pada deszcz gołym okiem widać, że woda wstąka w ściany w wielu miejscach, m.in. na wieży. Konieczna jest renowacja i uszczelnienie tynków aby nuniknąć dalszych szkód.

Kosztorys dokonany we współpracy  z wydziałem odpowiedzialnym za budynki w naszej diecezji (Eiendomsavdelingen i OKB) jest następujący:

Kapitał własny parafii                                                2.000.000 ,-

Dotacja z BONIFACIUS VERK w Niemczech           2.800.000,-

Dotacja z diecezji OKB                                              2.000.000,-

Poźyczka która zaciagnie parafia                              3.200.000,-

—————————————————-                  10.000.000,-

Poniewaz dotacje wypłacone zostaną dopiero po ukończeniu projektu parafia musi w chwili obecnej zaciągnąć pożyczke na 8 mln koron.

BDodatkowy projekt – mieszkania dla kapłanów.

Parafia obecnie wynajmuje dwa mieszkania dla kapłanów, które kosztuja w skali roku 300.000,- . Uzasadnione jest wiec kupno dwu mieszkań co w perspektwnie zmniejszy wydatki, ale wymaga zaciągnięcia dalszej pożyczki na zakup tych mieszkań, która będzie spłacana ze środków, z których w tej chwili płacony jest czynsz za wynajmowane mieszkania. W przyszłości parafia może się ubiegać o dodatkową dotację z Bonifacius Verk .

Oba te projekty są kosztowne, ale nie możemy pocwolić na dalsze nisczenie budynków, a nasi księża muzą mieć gdzie mieszkać. Zakładamy pomc finansowa diecezji i Boifacius Verk, ale wiekszość kosztów musimy ponieść sami co wymaga udziału finansowego parafian.

W najbliższym czasie będziemy organizować zbiórkę pieniędzy poprzez dodatkowe tacki a także apel do wiernych o hojność. Datki można wpłacać na konto parafii 3624.07.60031 albo VIPPS 111576.