Påskens triduum – påskevigilien

Påskevigilien markerer Herrens oppstandelse. Mørket vinner over lyset! I denne messen ble en person døpt i år og alle fikk fornyet dåpsløftene.

Ministrantene lager bål i skolegården

Ministrantene lager bål i skolegården

Forberedelse av påskelyset

Forberedelse av påskelyset

Påskelyset tennes

Påskelyset tennes

Exeultet - påskelovsangen

Exeultet – påskelovsangen

Røkelse under Gloria

Røkelse under Gloria

Evangeliet

Evangeliet

Dåpsvannet

Dåpsvannet

Velsignelsen av dåpsvannet

Velsignelsen av dåpsvannet

tn_DSC_3981 (2)

Nattverdsliturgi

Nattverdsliturgi

"Ved ham og med ham og i ham tilkommer deg, Gud, allmektige Fader, i Den Hellige Ånds enhet all ære og herlighet fra evighet til evighet."

“Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet.”

Etter messen

Etter messen