KUNNGJØRINGER SØNDAG 6. MAI 2018

 

Kosciol

-Torsdag den 10. mai er Kristi Himmelfartsdag. Det er søndagsmesseordning.

– Søndag den 3. juni feirer vi Kristi Legemsfest. Det blir norsk høymesse i Johanneskirken kl. 14.00 og polsk høymesse i St. Paul kirke også kl. 14.00. Prosesjonene fra begge kirkene møtes på Museumsplassen, hvor det første alteret er. Det blir altere på John Lunds plass og ved Lille Lungegårdsvann og det 4. alteret blir i år på skoleplassen.

– På St. Hansaften, den 23. juni blir det et stort felleskirkelig arrangement med lovsang og bønn på Bergenhus Festning. St. Paul Menighet deltar også. Arrangørene søker også frivillige som kan hjelpe til med gjennomføringen av arrangementet. Mer informasjon finner man på: «kronham2018.no»

-Norges Unge Katolikker er nå ute med tilbud om sommerens leirer. Vi minner spesielt om Vestlandsleiren som er for barn mellom 8-14 år. Se nuk.no og oppslag for mer informasjon.

————————————————————-

(I høymessen) -Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.