KUNNGJØRINGER SØNDAG 13. MAI 2018

Kosciol

– Menighetsrådet har bestemt at vi skal ta en ekstrakollekt etter alle messene 2. søndag i måneden. Det vil skje ved utgangsdøren og går til menighetens andel av oppussing av prestegården.

– Etter pinse vil det bli satt opp stillaser rundt prestegården og det vil bli vanskelig å kjøre inn fra Nygårdsgaten og parkere.

-Torsdag den 17. mai er det to messer i St. Paul kirke, kl. 9.00 om morgenen med kransnedlegging ved P. Stubs grav og kl. 19.00 om kvelden.

– 2. Pinsedag, mandag den 21. mai, skal det som vanlig være økumenisk gudstjeneste på Kristkirke-tomten på Bergenhus festning kl. 12.00. Vi oppfordrer alle til å delta.

– Søndag den 3. juni feirer vi Kristi Legemsfest. Det blir norsk høymesse i Johanneskirken kl. 14.00 og polsk høymesse i St. Paul kirke også kl. 14.00. Prosesjonene fra begge kirkene møtes på Museumsplassen, hvor det første alteret er. Det blir altere på John Lunds plass og ved Lille Lungegårdsvann og det 4. alteret blir i år på skoleplassen.

– På St. Hansaften, den 23. juni blir det et stort felleskirkelig arrangement med lovsang og bønn på Bergenhus Festning. St. Paul Menighet deltar også. Arrangørene søker også frivillige som kan hjelpe til med gjennomføringen av arrangementet. Mer informasjon finner man på: «kronham2018.no»

-Norges Unge Katolikker er nå ute med tilbud om sommerens leirer. Vi minner spesielt om Vestlandsleiren som er for barn mellom 8-14 år. Det avholdes 25.juni – 1. juli på Fredtun leirsted på Karmøy. Se nuk.no for mer informasjon.

 (I høymessen) Det er kirkekaffe i krypten etter høymessen kl. 11. Alle er hjertelig velkommen.