Finansråd

Sognepresten har utnevnt til medlemmer av Finansrådet i St.Paul menighet:

Anne-Britt Lund

Cecilie Binh Duong

Francis Xavier Gnananayagam

(fra 21.juni 2016)

Statutter for finansråd finnes her