Ungdomsarbeid

Bergens Unge Katolikker (BUK)

BUK er for unge katolikker i Bergen som går på ungdomsskole og videregående. Gruppen har sitt eget styre. Leder er Esbjørn Solberg mail: 3sbjorn.solberg@gmail.com

Katekeseleder og ungdomsarbeider Reidun Jofrid Kleppestrand, reidun,jofrid.kleppestrand@katolsk.no er gruppens voksenleder.

Målet er å inspirere ungdommer til å være en del av kirkensmiljø, bidra selv og få utvikle sin tro. Vi har samlinger noen torsdag ettermiddager  i krypten i  tilknytning til kveldsmessen. Alle er velkommen. 

Vi har også egen facebook side hvor vi legger ut all informasjon om arrangementer. Sjekk: https://www.facebook.com/groups/302691506437421/ I tillegg vil det komme ut på menighetens nettside og i kunngjøringer/oppslag i kirken.

Annet ungdomsarbeid

Menigheten arrangerer vinterleir for ungdom fra 14-19 år på Wallemtunet leirsted på Kvamsskogen i begynnelsen av skolenes vinterferie: Mandag 25.febr – Onsdag 27.febr.