Caritas

Caritas Bergen

Om Caritas Bergen

Caritas Bergen er den katolske kirkens hjelpeorganisasjon som tilbyr aktiviteter rettet mot medmenneskers behov for inkludering i samfunnet og arbeidslivet. Vår virksomhet drives i Bergen og omegn.

Vårt ønske er å hjelpe vanskeligstilte mennesker med å finne en lysere fremtid. I samarbeid med St. Paul menighet, Caritas Norge og et nettverk av andre frivillige organisasjoner i Bergen, vil vi bidra til å løse de sosiale utfordringene som finnes lokalt, både med et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Vi tilbyr norskopplæring på alle nivåer (A1-C1), orientering angående det norske arbeidsmarkedet, arbeidsformidling og generell informasjon om bolig, helse og sosial rett.

Norskundervisning. På vårt kontor i Sigurds gate 8 driver vi norskkurs på forskjellige nivåer. De ulike kursene er spredt utover ukedagene. For mer informasjon om tidspunkt og læreplan, vennligst besøk vår hjemmeside: caritasbergen.no

Språk-kafé (oppstart 20. januar 2017) Caritas inviterer til språk-kafé hver torsdag mellom kl. 18 og 20 og fredager mellom kl. 12 og 14 i våre lokaler i Sigurds gate 8.Uansett om du snakker flytende norsk eller holder på å lære deg norsk er du hjertelig velkommen innom for å møte andre mennesker og våre veldig hyggelige voluntører.

Strikkeklubben. Hver torsdag kl 17-19 møtes kvinner fra flere kulturer i Birgittakjelleren for å strikke og snakke sammen. Strikketingene gis bort til forskjellige organisasjoner for utdeling til trengende. Kontaktperson: Kari Melberg, tlf 909 33 154

 

Styret i Caritas Bergen

Gunnar Solheimsnes (leder) tlf 971 93 805

Camilla Erdal (sekretær)

Erik Andvik (styremedlem)

Anne Bryn Johansen (styremedlem)

Pål Augland (styremedlem)

Emanuel Bakk (vara)

Heidi Hetlelid (vara)

 

Vårt kontor finner du i Sigurds gate 8, 2. etasje. Vi holder åpent mandag-fredag 9:00 – 14:00. Kontakt oss på tlf 917 66 401.