1. Kommunion (3. klasse)

Forberedelse til barnas første Hellige Kommunion

St. Paul menighet inviterer alle barn født i 2010 til å bli med på forberedelsene til å kunne ta imot Jesus i den Hellige Kommunion 4. og 5. mai 2019. Forberedelsestiden vil ta ett år, der vi vil bli bedre kjent med både Jesus, Kirken og hverandre.

Påmelding til undervisningen. Prioriter hvilken gruppe dere ønsker å gå i ved å velge prioritet 1 og 2 i rutene på skjemaet. Informasjon om hvilken gruppe barnet får plass på og all annen informasjon, vil bli sendt på epost. Påmeldingen finner dere her!

Undervisningen: Dere kan velge mellom to ulike typer undervisning:

Den Gode Hyrdes førstekommunionsgruppe.

Den gode Hyrdes førstekommunionsgruppe er en katekese som er bygget  på Maria Montessoris pedagogiske metode. I denne katekesen får barna nærme seg troens mysterier i sitt eget tempo. De får presentert emner fra Bibelen og liturgien ved hjelp av materiell som er spesielt tilrettelagt for deres aldersgruppe. Barna får så velge å arbeide videre med materiellet og innholdet på forskjellige måter. Denne katekesens mål er å hjelpe barna til selv å komme nærmere Gud. Bønnen har en sentral plass i det rommet der denne katekesen foregår, atriet. I løpet av dette året med samlinger annenhver uke vil barna få en grundig forberedelse til sin første hellige kommunion.

Her møter barna to ganger i måneden til en samling på ca 2 timer og en messe: enten torsdager (kl 17-19) eller lørdager (enten 10-13 eller 12-15). Messen vil bli kl 10.

Datoer kommer!

Månedlig undervinsing

Den månedlige førstekommunionsundervisningen følger boken «eukaristien», som barna får på første samling. Samtaler og oppgaver rundt temaene i boken vil hjelpe barna til å bli kjent med Jesus og til å kunne forberede seg godt til å motta ham for første gang i den hellige kommunion. Til hver samling må barna ta med seg boken, skrivesaker, mat og drikke. Det blir også pauser med lek ute, slik at barna blir bedre kjent med hverandre. Kle dere etter været. Vi prioriterer barn med lang reisevei i denne gruppen.

Her er det undervisning kl. 10-15 èn gang i måneden, med messe kl. 12.15. Undervisningsdatoene for hele året vil være følgende:

datoer kommer!
Dersom noen foreldre ønsker å hjelpe til på en av gruppene, er det fint om dere kan skrive det på påmeldingsskjemaet.

Foreldre: I forbindelse med den månedlige førstekommunionsundervisningen vil det være mulighet for foreldre å slappe av med en kopp kaffe og prate litt sammen fra kl. 10.30-12. Vi vil også bruke anledningen til litt trosinnhold, som å fortelle om barnas katekese eller vise en film om den katolske tro.

Messedeltagelse er en viktig del av førstekommunionsforberedelsen. Vi oppfordrer derfor til at dere deltar i menighetens søndagsmesser sammen med barna. Det vil også være familiemesser kl. 13 første søndag i måneden.

Betaling: Kr. 350,- Betales til konto: 3624 27 59553 innen 31. august. Merk giroen med ”1. kommunion” og BARNETS FULLE NAVN. Betalingen dekker ett års medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK), undervisningsbøker og annet materiell.

kommunionsbilde