1. Kommunion (3. klasse)

Forberedelse til barnas første Hellige Kommunion

Skoleåret 2016/17 inviterer vi alle barn født i 2008 til ett års forberedelse til sin første Hellige Kommunion og første skriftemål. Brev blir sendt ut til alle registrerte katolikker fra årskullet i August.

Påmelding til undervisningen.

Innskrivning og informasjonsmøte vil finne sted søndag 28. august etter Høymessen. Les videre her for mer informasjon om opplegget. Påmeldingsfrist er 9. september 2016.

Førstekommunionsdagene i St. Paul menighet er 29. og 30. april 2017.

Undervisningen: Dere kan velge mellom to ulike typer undervisning:

Den Gode Hyrdes førstekommunionsgruppe.

Her møter barna to ganger i måneden til en samling på ca 2 timer:

enten fredager kl 16.45-19 med messe kl 19-19.30 på den andre samlingen i måneden. Undervisningsdatoene blir da disse:

16 september 4.november 2 desember 6 januar 3 februar 10 mars 1. april
30 september 21 oktober 18 november 16 desember 20 januar 17 februar 17 mars 21-23 april

 

eller lørdager fra kl 10-12 (13)* eller(12)* 13-15.

*= 1 gang i måneden er det obligatorisk messe kl 12 – 13. Undervisningsdatoene blir da disse:

17. september* 1.oktober 5.november 3.desember 7.januar 4.februar 11.mars 22. april
22.oktober* 19.november* 17.deseber* 21. januar* 18.februar* 18. mars* 21-23 april

 

Mer informasjon finner du i brosjyren her..

Månedlig førstekommunionsundervisning: Her er det undervisning kl. 10-15 èn gang i måneden, med messe kl. 12.15. Undervisningsdatoene for hele året vil være følgende:

17. sept. 22.okt 19.november  17. desember  21. januar  18. februar  18. mars  22. april

 

Dersom noen foreldre ønsker å hjelpe til på en av gruppene, er det fint om dere kan skrive det på påmeldingsskjemaet.

Messedeltagelse er en viktig del av førstekommunionsforberedelsen. Vi oppfordrer derfor til at dere deltar i menighetens søndagsmesser sammen med barna. I år vil vi starte med familiemesser kl 13 første søndagen i måneden, fra og med oktober.

Barna mottar sin første Hellige Kommunion lørdag 29. eller søndag 30. april 2017.

Betaling: Kr. 350,- Betales til konto: 3624 27 59553 innen 31. august. Merk giroen med ”1. kommunion” og BARNETS FULLE NAVN. Betalingen dekker ett års medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK), undervisningsbøker og annet materiell.

kommunionsbilde