Olavsgildet

st olav

Første ordinære møte i Olavsgildet

Det første ordinære møtet i Olavsgildet blir torsdag 15. nov kl 19,45 (etter messen) på skolens personalrom.

Program:
• Åpningssang: Be for oss Hellig Olav (nr. 627 i Lov Herren)
• Førjulsinnslag fra Høibye: Er feiring av jul en hedensk skikk? Begrepet Jol.
• Nygaard: Kort informasjon om registreringsprosessen og hvordan vi er organisert. Oppfordring til å lese statuttene, se lenke lenger nede på siden.
• Samnøy: Kort informasjon om kunstgruppe med mål om å lage egne rosenkranser.
• Samtaler i grupper: Hva skal Olavsgildet være? Hvordan vil vi at dette skal gjøres?
Kommentar: Vi kan samtale på bakgrunn av et mulig katolsk grunnkurs II – et sted der katolikker, nye og erfarne, kan møtes og samtale om tro og lære. Dette vil styrke troslivet og bygge fellesskapet. Flere eksempler som Olavsgildet kan bidra til kom opp, f.eks. hvordan få til praktisering i det daglige, be rosenkrans osv.?
• Oppsummering av samtaler.
• Avslutningssang: Da Olav konge bøyde hode (nr. 625 i Lov Herren)
Alle er hjertelig velkommen!

Styret i Olavsgildet

Anne-Britt Høibye (leder) annebritthoibye@gmail.com

Stig F. Samnøy stig.samnoy@hotmail.no

Frode Hestad frodehestad@hotmail.com

Solveig D. Holth s.holth@icloud.com

Lars G. Nygaard lars@hrn.no

Plattform for Olavsgildet

Navn og hensikt: Olavsgildet har tatt navn og hensikt etter middelalderens gilder, og Norges evige konge, Den hellige Olav. Gildene ble innført i Norge av kong Olav III Haraldsson Kyrre (1050 – 1093. Konge 1067 – 1093) Gildene var foreninger eller selskap på katolsk, kristelig grunnlag som holdt sammenskuddslag til nytte og glede for medlemmene.

Det moderne gildet: Olavsgildet er et selskap eller forening i menigheten, etter kirkerettens kanoniske lov om menighetsforeninger. Se vedtekter for Olavsgildet.

Olavsgildets trosgrunnlag: Olavsgildet tror det Kirken tror, lærer og forkynner.

Olavsgildets hensikter og aktiviteter: I middelaldergildets ånd vil Olavsgildet være både en sosial og åndelig forening hvor medlemmene etter evne tar vare på hverandre, og får mulighet til åndelig fordypelse, og en sosial, samlende plattform og møteplass. Olavsgildet vil oppfordre sine medlemmer til å delta aktivt i menigheten. Alt etter den enkelte medlems stasjon i livet, er det fullt mulig å være et passivt medlem som begrenser seg til å betale årlig medlemskontingent.

Olavsgildet er også en sosial plattform hvor medlemmene kan ta med sine ikke-katolske familiemedlemmer og venner, så disse kan bli kjent med Kirken, katolske skikker og helligdager, sosialt som åndelig.

Olavsgildet skal være en aktør i menigheten som bidrar med å fremme norske katolske tradisjoner, så som å danne gilder og å være medlem av disse, og fremme norske helgener og deres tradisjoner. Gildet vil søke å hente bildetradisjoner, musikk og annet fra norsk og europeisk katolsk historie og tradisjon.

Olavsgildet vil ha/opprette, et internt akademi i gildet som vil bidra med muligheter for fordypelse i troen, og å lære mer om katolisismens historie i Norge og Europa for øvrig, den tidligere og nåtidige tradisjon og praksis. Dette er ment som et supplement til sogneprestens kurs i Kirkens dogma og katekisme.

Olavsgildet vil etter evne være seg sitt misjonsoppdrag bevisst.

Statuttene for Olavsgildet finnes her:

Statutter for Olavsgildet