KUNNGJØRINGER SØNDAG 2. JULI 2017

Kosciol-I ferietiden, juli og august, blir det en del innskrenkninger i messene i St. Paul kirke. Andakter og tilbedelser faller bort. Messene søndag kl. 13 på forskjellige språk faller bort i juli og august. Unntak må kunngjøres innenfor de nasjonale gruppene. På ukedagene fortsetter messene kl. 19 som vanlig men det blir ingen tilbedelse eller rosenkrans. Lørdag er messen som vanlig kl. 18, enten på latin eller på norsk.De polske messene fortsetter som vanlig.På Marias Minde fortsetter messene som vanlig.

I juli måned blir det ingen kirkekaffe etter 11-messen.

– Det blir orgelkonserter i St. Paul kirke hver lørdag kl. 11.00, den 8., 15., 22. og 29. juli og den 5., 12., 19. og 26. august. Dette er en del av en konsertserie i Domkirken, Mariakirken, Johanneskirken og St. Paul kirke. Se plakat på oppslagstavlen for mer informasjon.