Trosopplæring

Grunnkurs i katolsk troBibelen

Ønsker du å lære mer om den katolsk tro?

 

Tenker du på å konvertere?  Eller vil du kanskje bare lære mer om den katolske tro?

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om Den katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til Den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen.  Kurset er gratis og tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Dom-Alois2Sogneprest Dom Alois Brodersen holder kurset tirsdag ettermiddager klokken 17.00-18.30.

Ta kontakt med Dom Alois på tlf.
55 21 59 60 (kontor)
482 77 282 (mobil)  eller e-post:
Alois.Brodersen@katolsk.no

 

Les mer om forskjellige emner:

Kristendom

Samvittighet

Alteretsakrament

Rosenkrans

Avlat