Kor

Kantor / Organist: Amund Dahlen 
leder av  Orgelklubben Ferdinand/Orgelmisjonen
Nygårdsgt. 3   5015 Bergen   tlf 922 37 635
E-post: amund.dahlen@gmail.com
Følg oss på Facebook: Orgelklubben Ferdinand/Orgelmisjonen

StPaulKoret:
Kontakt: Amund Dahlen
Dirigent Amund Dahlen;   øver tirsdager 19.30-22.00

Barnekorene
Leder: Amund Dahlen
E-post: amund.dahlen@gmail.com Mob.: 922 37 635

St.Paul aspirantkor
øver tirsdager kl 13.30 -14.30  (1.og 2. klassinger)

St.Paul jentekor
øver onsdager kl 13.10  (3.-6. klassinger)

St.Paul guttekor
øver torsdager kl 14.15  (3.-6. klassinger)

Amund Dahlen, organist St.Paul kirke

Lovsangsgruppen Augustin:
Leder:  Quynh Giao  Tlf: 95171114  Mail: giao134@hotmail.com

Ceciliakoret:
Kontakt: Men van Nguyen, e-post: lylymen@gmail.com

Engelsk kor:
Leder: Weny Cataylo tlf. 932 24 129
Kontaktpersoner:
Susan Evanger epost: Sevanger@online.no
Cristy Hope epost: cristy_s_hope@yahoo.no

Eritreisk kor:
Leder for koret: Samrawit Simon Yosef, 97392248, epost: samrawitsimon@gmail.com

Filippinsk Kor: Leder: Rodrigo Espiritu, tlf. 55 16 28 21

Tamilsk kirkekor:
Leder: Babu Michelthasan tlf. 41552400.

Polsk Kor:
Leder: Pawel Harasiuk, tlf. 92881246, e-post: musicpaul77@yahoo.no