Sta Sunniva kapell på Florida

Onsdager

kl. 12.25  (På de dagene skolepresten er vekkreist vil det være rosenkransbønn i stedet)