Litauisk gruppe

Ansvarlig prest p. Saulius Stumbra  epost: Saulius.Stumbra@katolsk.no

tlf  00 37068725915 (i Litauen – p. Saulius kommer  4. helg i måneden.

Kontakt:

Laura  Alesiene  tlf. 97851532 e post laura.alesiene@gmail.com

Sandra Heggernes   tlf. 40285826  epost: sandravada@gmail.com

Messer på litauisk finner sted hver 4. søndag i måneden kl 16.30. Ang. messe i Påsketiden – følg med på menighetens kalender.

For informasjon om katekese og ekteskapsforberedelser på litauisk ta kontakt med p. Saulius Stumbra.

– Litauisk gruppe ble etablert i desember 2012, da den litauiske presten begynte å feire messe i St. Paul.

– Det finnes flere tusen litauere i Norge. Statistisksett regner man med at 79 prosent av Litauens befolkning er katolikker. Per 1.oktober 2018 er 2400 katolikker født i Litauen registrert i vår menighet..

Det er katekese på litauisk for barn og voksne som forbereder seg til første kommunion, samt et ekteskapskurs.

Viktige feiringer:

16. februar – nasjonaldag (markering av uavhengighet i 1918) 4. mars – den hellige Kasimirs fest – skytshelgen for Litauen 11. mars – nasjonaldag (siden 1990 da Litauen fikk sin uavhengighet tilbake etter kommunismens fall).