Messetider

Messetider i St. Paul kirke i Bergen (Bergen sentrum, Nygårdsgaten 3):

 • Søndag :
  • 09:00 Messe på norsk
  • 11:00 Høymesse på norsk
  • 13:00 varierer (utenom sommerferie):
   • 2. søndag: Messe på vietnamesisk
   • 3. søndag: Messe på spansk
   • 4. søndag: Messe på tamilsk
  • 15:00 Messe på polsk
  • 16:15 Messe på fransk (2. søndag i måneden)
  • 16:30 Messe på litauisk (4. søndag i måneden)
  • 18:00 Messe på engelsk
  • 19:30 Messe på polsk
 • Lørdag:
  • 18:00 Messe på latinsk (2. lørdag i måneden på filippinsk)
 • Mandag:
  • 11:00 Messe på norsk
  • 19:00 Messe på tamilsk
 • Tirsdag:
  • 18:00 Rosenkrans og tilbedelse (utenom juli og august)
  • 19:00 Messe på norsk
 • Onsdag:
  • 18:00 Tilbedelse
  • 19:00 Messe på vietnamesisk
 • Torsdag:
  • 19:00 Messe på norsk
 • Fredag:
  • 18:30 i tillegg:
   • I mai og oktober: Rosenkrans
   • I fastetiden: Korsvei
  • 19:00 Messe på norsk
  • ca. 19:40 Tilbedelse og skriftemål (utenom juli og august)
 • 1. fredag i måneden på polsk:

  • fra 18:00 tilbedelse og skriftemål.
  • 19:00 Messe.
 • Her finner du tekstene til den katolske messe på en rekke språk, satt i to spalter med norsk (bokmål) i venstre spalte og det andre språket i høyre spalte. Filene er i PDF-format, beregnet på nedlastning.