Pensjonistgruppen

Gruppen møtes for et hyggelig sosialt samvær med enkel bevertning, hver mandag formiddag kl. 11.30, rett etter messen, i Birgittakjelleren.

Ledere

Gerd Albrektsen, tlf. 55 18 68 05
Edith H. Haugsøen, tlf. 55 34 08 19