Skriftemål

Forsoningens sakrament (Skriftemål)

Botens- og forsoningens sakrament inneholder alltid et skriftemål. Det er Gud, vår barmhjertige Far som gir oss – gjennom sin Kirkes tjeneste – tilgivelse og forsoning, så snart vi villige til å angre våre synder. I alle katolske kirker finner du skriftestoler. Skriftemålet, og særlig en skriftesamtale, er ikke nødvendigvis knyttet til en skriftestol. Den kan foregå for eksempel i sakristiet (som er å anbefale for de tunghørte), på prestens kontor eller andre steder i kirken enn i skriftestolen. Skriftestolen i våre kirker minner oss om at det å tilgi synder er en av Kirkens viktigste oppgaver, og som Jesus betrodde disiplene første gang han viste seg for dem etter oppstandelsen: “Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere”. Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: “Motta den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt……” (Joh 20,21ff).

I St Paul menighet kan man enten kontakte prestene individuelt og avtale skriftemål, og hvor skriftemålet skal finne sted, eller man kan gå til skrifte på den fast oppsatte skriftetiden, som er fredag under tilbedelsen etter 19-messen. I Advent- og Fastetiden blir det kunngjort ekstra tider for skriftemål.