1. Kommunion

Påmelding til førstekommunion 2021-2022 for barn f. 2013 (3.klasse)

https://forms.gle/woBXaib9u7RQFD8A9

 

Påmelding til førstekommunion 2021-2023 for barn f. 2014 i Sogn og Fjordane:

https://forms.gle/MfUxm1oFocqn3Nus8

Informasjonen under gjelder undervisningen i Bergen:

Prioriter hvilken gruppe dere ønsker å gå i ved å skrive 1 og 2 i rutene på skjemaet. 

Barn som er født i 2013 ( eller eldre som ikke allerede har deltatt før) er inviterte til å delta i forberedelsene til deres første Hellige Kommunion og første skriftemål, med oppstart til høsten. Vi starter registrering av påmeldinger nå, men først rundt skolestart vil foreldre til de påmeldte få en epost med oversikt over datoer og hvilken gruppe ditt barn er plassert i.

Planlagte datoer for førstekommunionsmesser for de som starter forberedelsene i høst, er 30. april og 1. mai 2022

Praktisk informasjon

Vanligvis pleier vi å ha et informasjonsmøte på våren. Det blir det ikke noe av i år pga smittevern-tiltakene. Men vi satser på å ha informasjonsmøter gruppevis til høsten. Undervisningen vil ikke starte før midt i september fordi vi har utsatte førstekommunionsmesser og konfirmasjonsmesser fra i år som vi først må gjennomføre. Men det viktigste er at vi nå kan få registrert påmelding med kontaktopplysninger på dere som ønsker at barna skal bli forberedt til å motta førstekommunion, slik at vi kan få begynt forberedelsene med å plassere barna i grupper.

 

Undervisningen:  Vi tilbyr to ulike undervisningsmetoder, hvor den første er den vi har satset mest på de siste årene. Vi tilbyr flest grupper, med valg av ulike tidspunkt, i denne katekeseformen.

  1. Den Gode Hyrdes førstekommunionsgruppe. Her møter barna to ganger i måneden til en samling på ca 2 timer og en messe, enten tirsdager (kl 17-19.) eller lørdager (enten 10-12.30 eller 12-14.30). Messen vil bli kl 12. .Sted: Marias Minde, nylandveien 31.

Vi har erfart at det er best for barna å møtes to ganger i måneden til en kortere økt som denne i stedet for èn gang i måneden til en lang dag. Barna blir lettere kjent med hverandre og kommer lettere inn i det vi holder på med.

Den gode Hyrdes førstekommunionsgruppe er en katekese som er bygget på Maria Montessoris pedagogiske metode. I denne katekesen får barna nærme seg troens mysterier i sitt eget tempo. De får presentert emner fra Bibelen og liturgien ved hjelp av materiell som er spesielt tilrettelagt for deres aldersgruppe. Barna får så velge å arbeide videre med materiellet og innholdet på forskjellige måter. Denne katekesens mål er å hjelpe barna til selv å komme nærmere Gud. Bønnen har en sentral plass i det rommet der denne katekesen foregår, atriet. Barna på denne gruppen vil få sin egen Bibel mot slutten av året. 

Den Gode Hyrde Katekese er en katolsk katekeseform med over 60 års utprøving over hele verden, med start i Roma. For mer informasjon om denne katekeseformen, se: https://dengodehyrde.katolsk.no eller www.cgsusa.org

Har dere flere barn (ulike aldre) som dere ønsker skal få plass i en katekesegruppe? Vi vil prøve å gjøre det mest mulig praktisk for dere å la alle barna deres delta i en gruppe, gjerne sammen eller samtidig. Her er oversikten over gruppene vi vil tilby på samme sted ( med Den Gode Hyrde katekese)

3-6år: Annenhver lørdag kl 13-15

1-3 kl: Annenhver tirsdag kl 17-19

1-3 kl: Annenhver lørdag kl 10 – 12.30

1-3 kl: Annenhver lørdag kl 13-15

4-7 kl: Annenhver lørdag kl 10-12.30

2. Månedlig førstekommunionsundervisning: Vi vil ha èn gruppe (plass til ca 20 stk) som har undervisning kl. 10-15 èn lørdag i måneden, med messe kl. 12.00. De som har lang reisevei vil bli prioritert i denne gruppen. Sted: St Paul skole.

Den månedlige førstekommunionsundervisningen følger boken «eukaristien», som barna får på første samling. Det blir samtaler og oppgaver rundt temaene i boken. Til hver samling må barna ta med seg boken, skrivesaker, mat og drikke. Det blir også pauser med lek ute, slik at barna blir bedre kjent med hverandre. 

Messedeltagelse er en viktig del av førstekommunionsforberedelsene for alle barna, uansett opplegg.  Vi oppfordrer derfor til at dere deltar i menighetens søndagsmesser sammen med barna. Barna vil få et eget messekort som de samler stempel i til premier når de er på messen.

Betaling: Katekeseavgiften er Kr. 350. Det dekker undervisningsbøker og annet materiell. Den betales til konto: 3624 27 59553 innen 31. august. Merk giroen med ”1. kommunion” og BARNETS FULLE NAVN.

Barna som blir meldt til katekese får også av menigheten ett års medlemsskap i NUK(Norges Unge Katolikker). Det betyr at deres barn vil få gratis barnebladet Arken i posten, og at barnet vil få rimeligere deltagelse på evt leirer.

 
   

Bor du i nærheten av Voss?

Hvis det melder seg nok barn, vil vi prøve å få startet opp med førstekommunionskatekese og konfirmasjonskatekese på Voss. Er dette aktuelt for deg, så kryss av for Voss på påmeldingsskjemaet. Dere vil få nærmere informasjon om sted og tid etter hvert.

Er det noe du lurer på, kontakt katekesekoordinator for førstekommunionsundervisningen Reidun Jofrid Kleppestrand, katekese.bergen@katolsk.no eller på tlf. 55 21 59 56