1. Kommunion (3. klasse)

Oversikt over grupper og tider 2019/2020

Du blir tildelt plass i en gruppe ved påmelding. For påmelding og generell informasjon, se under.
Gruppe 1 møter på Marias Minde kl 10-12.30 disse lørdagene:
7.sept ( kl 15), 21. sept, (kl 15) 28. sept, 19.okt (kl 15), 2. nov, 23. nov, 7. des,11. jan , 25 jan, 8. febr, 14. mars, 28. mars, 18. april (10-17 skriftemål og retrett), 23. apr (øving i St Paul), 1. kommmunionsdag: Lørdag 25 april kl 11.

Gruppe 2 møter på Marias Minde kl 13-15 disse lørdagene:
7. sept, 21 sept, 19.okt, 9.nov, 16. nov, 30. nov, 14. des, 4. jan, 18. jan, 1. febr, 15. febr, 7. mars, 21. mars, 18. april (10-17 skriftemål og retrett), 23. apr (øving i St Paul),1.kommunionsdag: Lørdag 25. april kl 13.

Gruppe 3 møter på Marias Minde kl 17-19.30 disse tirsdagene:

  1. aug, 10. sept, 24. sept, 15.okt, 29.okt, 12.nov, 26.nov, 10. des, 14. jan, 28. jan, 11. febr, 3. mars, 17. mars, 31. mars, 14. april, 18. april (10-17 skriftemål og retrett), 23. apr (øving i St Paul), 1.kommunionsdag: Lørdag 25. april kl 15.

Gruppe 4 møter på St Paul skole kl 10-15 disse lørdagene: 

  1. sept, 19. okt, 2. nov, 7. des, 4. jan, 1. febr, 7. mars, 28. mars, Torsdag 23. apr (øving i kirken), 1. kommunionsdag: Søndag 26. april kl 13.

Påmelding til førstekommunion 2019-2020  Følg denne linken for påmelding: https://forms.gle/bzycAHpE5me82sfC9

Forberedelsestiden vil ta ett år, der vi vil bli bedre kjent med både Jesus, Kirken og hverandre. Alle barn som er født i 2011 er inviterte til å delta i forberedelsene til deres første Hellige Kommunion og første skriftemål.

Førstekommunionsdatoer: 25-26. april 2020

Påmeldingsskjema: Vi foretrekker at  dere  melder barna på via denne lenken på internett https://forms.gle/bzycAHpE5me82sfC9

Alternativt kan dere fylle ut vedlagte påmeldingsskjema for hånd. Dersom dere er usikre på valg av gruppe, kan det være lurt å vente med påmeldingen til dere har vært på foreldremøtet og hørt mer om valgene.

Dåpsattest: Dersom barnet ditt ikke er døpt i St. Paul kirke, må du levere en kopi av dåpsattesten sammen med skjemaet.

Undervisningen: Dere kan velge mellom to ulike typer undervisning. Mer informasjon om innholdet finner dere på neste side i heftet. Etter at påmeldingene er blitt registrert, vil vi sende en oversikt over datoene sammen med en bekreftelse på hvilken gruppe dere har fått plass på. Dersom noen foreldre ønsker å hjelpe til på en av gruppene, er det fint om dere kan skrive det på påmeldingsskjemaet.

Den Gode Hyrdes førstekommunionsgruppe. Her møter barna to ganger i måneden til en samling på ca 2 timer og en messe, enten tirsdager (kl 17-19.) eller lørdager (enten 10-12.30 eller 13-15). Messen vil bli kl 10.Sted: Marias Minde, nylandveien 31.

Har dere flere barn (ulike aldre) som dere ønsker skal få plass i en katekesegruppe? Vi vil prøve å gjøre det mest mulig praktisk for dere å la alle barna deres delta i en gruppe, gjerne sammen eller samtidig. Her er oversikten over gruppene vi vil tilby på samme sted:

3-6år: Annenhver lørdag kl 13-15

1-3 kl: Annenhver tirsdag kl 17-19

1-3 kl: Annenhver lørdag kl 10 – 12.30

1-3 kl: Annenhver lørdag kl 13-15

4-7 kl: Annenhver lørdag kl 10-12.30

Månedlig førstekommunionsundervisning: Vi vil ha èn gruppe (plass til ca 20 stk) som har undervisning kl. 10-15 èn lørdag i måneden, med messe kl. 12.00. De som har lang reisevei vil bli prioritert i denne gruppen. Sted: St Paul skole.
Messedeltagelse er en viktig del av førstekommunionsforberedelsen. Vi oppfordrer derfor til at dere deltar i menighetens søndagsmesser sammen med barna. Barna vil få et messekort på undervisningen som de tar med seg til kirken på søndagsmesser og får stempel der. Flere stempler utløser premier.

Betaling: Kr. 350,- Betales til konto: 3624 27 59553 innen 31. august. Merk giroen med ”1. kommunion” og BARNETS FULLE NAVN. Betalingen dekker ett års medlemskap i Norges Unge Katolikker (NUK), undervisningsbøker og annet materiell.

 Den gode Hyrdes førstekommunionsgruppe er en katekese som er bygget  på Maria Montessoris pedagogiske metode. I denne katekesen får barna nærme seg troens mysterier i sitt eget tempo. De får presentert emner fra Bibelen og liturgien ved hjelp av materiell som er spesielt tilrettelagt for deres aldersgruppe. Barna får så velge å arbeide videre med materiellet og innholdet på forskjellige måter. Denne katekesens mål er å hjelpe barna til selv å komme nærmere Gud. Bønnen har en sentral plass i det rommet der denne katekesen foregår, atriet. I løpet av dette året med samlinger annenhver uke vil barna få en grundig forberedelse til sin første hellige kommunion.

Den månedlige førstekommunionsundervisningen følger boken «eukaristien», som barna får på første samling. Samtaler og oppgaver rundt temaene i boken vil hjelpe barna til å bli kjent med Jesus og til å kunne forberede seg godt til å motta ham for første gang i den hellige kommunion. Til hver samling må barna ta med seg boken, skrivesaker, mat og drikke. Det blir også pauser med lek ute, slik at barna blir bedre kjent med hverandre. Kle dere etter været.

Prioriter hvilken gruppe dere ønsker å gå i ved å skrive 1 og 2 i rutene på skjemaet. Informasjon om hvilken gruppe barnet får plass på og all annen informasjon, vil bli sendt på epost.

Har du  spørsmål  kontakt katekesekoordinator for førstekommunionsundervisningen Reidun Jofrid Kleppestrand, katekese.bergen@katolsk.no eller på tlf. 55 21 59 56

Vi ønsker deres barn hjertelig velkommen!

Bor du i nærheten av Voss?

Det vil bli startet opp med førstekommunionskatekese og  konfirmasjonskatekese på Voss. Er dette aktuelt for deg, så kryss av for Voss på påmeldingsskjemaet. Dere vil få nærmere informasjon om sted og tid etter hvert.