Evangelieforklaring

Det er evangelieforklaring/ søndagsskole for barn under hver søndagsmesse kl. 11.  Barna går ut av kirken like før evangelielesning og kommer tilbake før messens slutt.