Fransktalende gruppe

ny: Sjelesorg for fransktalende – p. Zéphyrin Linzuwa Ligopi
Akersveien 16B, 0177 Oslo tlf. 23 21 95 71, 455 64 819 (mobil)

kontakt: Lea Thiombiano:  thileam@hotmail.fr 96978318

Messe på fransk er feiret vanligvis på 2.søndag i måneden kl 16.15.

Fransktalende gruppe omfatter katolikker født i Frankrike (89) og katolikker født i forskjellige land hvor fransk er brukt som offisielt språk. Ca 110 er registrert, de fleste fra Burundi, Kongo og Rwanda.