Fransktalende gruppe

ny: Sjelesorg for fransktalende – p. Pere Charles Placide Zondo

Akersveien 16B, 0177 Oslo Telefon 23 21 95 71, 489 95 645 (mobil)
kontakt: Lea Thiombiano:  thileam@hotmail.fr 96978318

Messe på fransk er feiret vanligvis på 2.søndag i måneden kl 16.15.

Fransktalende gruppe omfatter katolikker født i Frankrike (89) og katolikker født i forskjellige land hvor fransk er brukt som offisielt språk. Ca 110 er registrert, de fleste fra Burundi, Kongo og Rwanda.