Legfransiskanerne

8 medlemmer

E-post bergen@ofs.katolsk.no

I 1954 samlet pater Wilhelm Hertmann OFM en gruppe katolikker i Bergen som kom til å danne det som den gang het St. Fransiskus Tredje Orden. De første novisene avla profess i 1956. Formelt sett lå gruppen i Bergen under Tredjeordenen i Oslo til Legfransiskanerne i Bergen fikk godkjent selvstendig kanonisk opprettelse 12. april 1991.

Gruppen i Bergen møtes i St. Paul kirke. Møtene, andre tirsdag i hver måned, har en fast struktur: menighetens messe, deretter åpningsbønn fra “Be med Frans”, temainnlegg med etterfølgende samtale, et enkelt måltid og avslutning med completorium. Gruppens leder er vanligvis møteleder og ansvarlig for tema og praktisk gjennomføring. Innleggene går på omgang.

Gruppen holder faste retretter vår og høst ved broder Bjarne som kommer til Bergen. Legfransiskanerne er ansvarlig for St. Paul menighets bokhandel.

Leder:
Alf Tore Hommedal Adresse  Strømgaten 36, 5008 Bergen Telefon 934 66 208
Åndelig veileder:
br. Bjarne Falkanger O.F.M.